Dane teleadresowe i godziny urzędowania

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 23 grudnia 2022 roku

przyjmuje interesantów do godziny 1200

 

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 23.10.2022 r. naboru do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" przez MRiPS,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w załączeniu dołącza dokumenty informujące o zasadach realizacji i naboru do Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wszelkie uwagi odnośnie chęci realizacji Programu proszę kierować na adres Ośrodka lub telefonicznie 748724572 w godzinach pracy Ośrodka.

Link do strony:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Przygotowała:

Agnieszka Sikora - Kierownik GOPS w Nowej Rudzie

 

Nabór do Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 26.10.2022 r. nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023.

Program opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie przede wszystkim dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  Osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W przypadku zainteresowania programem oraz wszelkie uwagi odnośnie chęci realizacji Programu proszę kierować na adres Ośrodka lub telefonicznie 748724572 w godzinach pracy Ośrodka.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023-r

Przygotowała:

Agnieszka Sikora – Kierownik GOPS w Nowej Rudzie

 

 

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie:

1) e-mail: sekretariat@gops.nowaruda.pl lub a.sikora@gops.nowaruda.pl

2) telefonicznie:

Sekretariat, Karta Dużej Rodziny:

 • Beata Fecko-Sekretarka, tel.(74) 872 45 72

Dział Finansowo- Księgowy:

 • Elżbieta Dobrzeniecka - Główna księgowa. tel. (74) 872 45 72 wew. 93
 • Lucyna Polak - Starszy księgowy, tel. (74) 872 45 72 wew. 93
 • Brygida Wolańska - Specjalista pracy socjalnej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, tel. (74) 872 45 72 wew. 92, tel. kom. 512 196 006

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Agnieszka Sikora tel. (74) 872 45 72 wew. 95,

 tel. kom. 663 712 885

Dział Realizacji Świadczeń Społecznych:

 • Angelika Materna- Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego, tel. (74) 872 45 72 wew. 96
 • Agata Bury- Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, tel. (74) 872 45 72 wew. 89
 • Andżelika Kołpel- Inspektor, tel. (74) 872 45 72 wew. 89

Dział Świadczeń Socjalnych i Asysty Rodziny:

 • Anna Mielczarek- Asystent Rodziny, tel. kom. 50908910833
 • Krystyna Sypień- Starszy pracownik socjalny. tel. (74) 872 4572 wew. 98
 • Małgorzata Jamróz- Specjalista pracy socjalnej, tel. (74) 872 45 72 wew. 84, tel. kom. 512 195 889
 • Sylwia Szawczik- Specjalista pracy socjalnej, tel. (74) 872 45 72 wew. 94, tel. kom. 512 195 889
 • Elwira Jurek- Pracownik socjalny, tel. (74) 872 45-72 wew.98

Dział Świadczeń Rodzinnych:

 • Anna Tworek- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, tel. (74) 872 45 72 wew. 99
 • Magdalena Sadlak- Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, tel. (74) 872 45 72 wew. 99
 • Piotr Materna- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, tel. (74) 872 45 72 wew. 99

 

 

 

PILNIE POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE!

Walka z koronawirusem to poważny egzamin dla nas wszystkich. Czy potrafimy sobie pomagać?

Pomagajmy seniorom, osobom niepełnosprawnym, samotnym.

Osoby chętne do pomocy, prosimy o zgłaszanie się telefoniczne pod numerem: 74 872 45 72 lub 663 712 885 oraz pod adresem e-mail: a.sikora@gops.nowaruda.pl.

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.

Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych,są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenia.

Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmijmy wspólne działania dla ich zdrowia i życia.

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Sikora

Od 20 lipca 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zmienia siedzibę, aktualny adres i dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

e-mail: sekretariat@gops.nowaruda.pl

tel: (+48-74) 872 45 72

tel. kom: 512 196 006

tel. kom: 509 891 833

tel. kom: 512 195 889

 

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

poniedziałek, środa, czwartek - 7:30-15:30,

wtorek 7:30-16:30

piątek 7:30-14:30

 

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY NOWA RUDA

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii osoby objęte kwarantanną oraz osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, bezdomne potrzebujące wsparcia w szczególności w formie:

 1. Gorącego posiłku
 2. Żywności
 3. Leków
 4. Usług opiekuńczych
 5. Noclegu
 6. Poradnictwa specjalistycznego

 

zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie:

od poniedziałku do piątku:

 pod numerem telefonu 74 872 45 72 w godzinach urzędowania tut. Ośrodka

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 730 do 1530

- środa, piątek w godzinach od 700  do 1500

od poniedziałku do niedzieli w godz. 730 do  1900

pod telefonami: 512 196 006 lub 512 195 889

 lub całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami

e-mail:

sekretariat@gops.nowaruda.pl lub poczta@gops.nowaruda.pl

 

 

Pomoc zakupowa dla seniorów

 

Pomoc  skierowana jest do seniorów powyżej 65 roku życia, nie posiadających osób bliskich mogących udzielić  im wsparcia w formie zrobienia niezbędnych zakupów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pod numerem 74 872 45 72 w godzinach:

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 730 do 1530

- środa, piątek w godzinach od 700  do 1500

 

Współpracujący z nami przedstawiciele Ochotniczej Staży Pożarnej wezmą od seniora listę potrzebnych produktów oraz pieniądze, zrobią zakupy i rozliczą się z wydanych środków (paragon).

W ramach pomocy nie będą zakupywane m.in. alkohol, odzież, obuwie.

 

Będziemy działać tylko na wyraźną prośbę samego seniora.

Każdy senior dzwoniący do tut. Ośrodka  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w celu realizacji pomocy zakupowej.

 

Uwaga na oszustów!!!

Jeśli senior nie zatelefonował i nie nawiązał kontaktu z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, a pojawił się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić zakupy prosimy o zachowanie szczególnej  ostrożności. Dotyczy to również osób oferujących pomoc w dezynfekcji mieszkania.

W razie wystąpienia niepokojących sytuacji, wszelkie przypadki kontaktowania się osób podających się za pracowników socjalnych, prosimy o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie lub najbliższej jednostki policji.

DRODZY MIESZKAŃCY

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zaleca jeśli to możliwe załatwianie spraw urzędowych:

- telefonicznie: 74 872 45 72, 512 196 006, 512 195 889

- e–mailowo, poprzez wysyłanie korespondencji na adres:

sekretariat@gops.nowaruda.pl, poczta@gops.nowaruda.pl

- listownie lub przez e-PUAP

 

SZANOWNI   PAŃSTWO

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i pracowników naszego Banku,

Gospodarczy  Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie informuje, że:

od 19 Marca 2020 roku do odwołania placówki Banku będą czynne dla Klientów w ograniczonych  godzinach :

 

Centrala Banku -Słupiec , ul. Radkowska 4   od godz. 08:00 do godz. 13:30

 Pozostałe Placówki –  od godz. 07:30 do godz. 13:00

Równocześnie zachęcamy do:

* korzystania z bankomatów, bankowości internetowej i mobilnej naszego Banku
• zakupów w internecie i płatności online
• płatności w sklepach zbliżeniowo telefonem lub kartą

Prosimy także o zachowanie ostrożności. Oszuści wykorzystują sytuację zagrożenia np. rozsyłając wiadomości SMS z linkami do fałszywych stron płatności. W SMS-ach rozpowszechniają informację o rzekomym blokowaniu pieniędzy na rachunkach bankowych w związku ze specustawą dotyczącą epidemii lub podszywają się pod konta na Facebooku i proszą o przelanie pieniędzy. Więcej o zasadach bezpieczeństwa na stronie internetowej www.gbsradkow.pl.

 

                                                                                                         Za powstałe utrudnienia przepraszamy

                                                                                                                  Zarząd GBS Radków

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej.

Więcej informacji
 

 

300 plus dla uczniów - od kiedy wypłaty świadczenia?

Dokument zakłada, że wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od

1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia.

 Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. KłodzkA 27 Nowa Ruda).

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

 

 

 

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie uprzejmie informuje, że od 9 maja 2016 roku rozpocznie wypłatę świadczeń wychowawczych.

Osoby pobierające świadczenia rodzinne w kasie banku, będą otrzymywały świadczenia wychowawcze w tych samych terminach.

Osoby, które otrzymują świadczenia rodzinne na rachunek bankowy, świadczenia wychowawcze będą otrzymywały w terminie 25-go każdego miesiąca. Ta sama zasada obowiązuje osoby, które nie pobierają świadczeń rodzinnych, a jedynie będą otrzymywały świadczenia wychowawcze na rachunek bankowy.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat przyznawania, wypłaty świadczeń wychowawczych można uzyskać:

 • telefonicznie pod nr tel. 74 872 45 72 wew.99,
 • za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@gops.nowaruda.pl oraz
 • osobiście w siedzibie GOPS Nowa Ruda, ul.Kłodzka 27, II piętro, pok.14 w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godz.730-1530, środa i piątek w godz.700-1500.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, poza siedzibą GOPS,  można pobrać ze strony internetowej bip.gops.nowaruda.pl zakładka „świadczenia wychowawcze”.
 

Klauzula informacyjna

            W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24).

 

Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z siedzibą: ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, tel.: (74)872-45-72, e-mail: sekretariat@gops.nowaruda.pl

Inspektor ochrony danych: w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działań Ośrodka, można skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aigsc.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

1)                 Ośrodek przetwarza dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

2)                 Cele przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku.

- Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

- Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych.

1)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2)      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)      usunięcia swoich danych osobowych,

4)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)      przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Prawo do cofnięcia zgody.

                  1)              Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

                  2)              Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

·         ustawowym,

·         umownym, lub

·         warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

·         W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

·         W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

·         W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

 

 

Zespół Interdyscyplinarny

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Ruda - konsultacje

Lokalny Program Rewitalizacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Kwestionariusz

Wytworzył:
Jacek Remplakowski
Udostępnił:
Sienkiewicz Łukasz
(2010-07-20 10:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2022-12-22 15:21:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki