Wykaz wydanych zarządzeń w 2020 roku.

ZARZĄDZENIA 2020

 

Lp.

 

 

Nr i data wydania zarządzenia

 

Przedmiot zarządzenia

 

1

 

 

1/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

6.01.2020r.

 

 

 

Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1/2020

z dnia 3.01.2020r.

 

Zatrudnienie asystenta rodziny

 

2

 

 

2/2020

z dnia 25.02.2020r.

 

Wprowadzenie ,,Procedury współpracy, podejmowanych działań, postępowania pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w przypadku rodzin przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz nadzoru i kontroli”

 

 

3

 

 

3/2020

z dnia 2.03.2020r.

 

 

Zatrudnienie Inspektora ds. Kadr ½ etatu

 

4

 

 

4/2020

z dnia 30.03.2020r.

 

 

Wprowadzenie zmian w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów

 

 

5

 

 

5/2020

 z dnia 11.05.2020r.

 

 

Unieważnienie konkursu na wolne stanowisko pracy- inspektor ds. kadr ½ etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

 

6

 

 

6/2020

 z dnia 1.06.2020r.

 

 

Zmieniające zarządzenie nr 4/2020 z dnia 30.03.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

 

7

 

 

7/2020

z dnia 4.06.2020r.

 

 

Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

 

8

 

 

8/2020

z dnia 5.06.2020r.

 

Udzielenie upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie podczas jego nieobecności

 

9

 

9/2020

z dnia 30.06.2020r.

 

W sprawie zasad bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie oraz odwołania pracy zdalnej

 

10

 

10/2020

z dnia 1.07.2020r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

11

 

11/2020

z dnia 7.07.2020r.

W sprawie zmiany godzin pracy oraz danych kontaktowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

12

 

12/2020

z dnia 9.07.2020r.

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

13

 

13/2020

z dnia 30.07.2020r.

W sprawie ustalenia w 2020r. dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadających w soboty

 

14

 

14/2020

z dnia 31.07.2020r.

W sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

 

15

 

15/2020

z dnia 11.08.2020r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

16

 

16/2020

z dnia 24.08.2020r.

W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

17

 

17/2020

z dnia 10.09.2020r.

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy –podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru

 

18

 

18/2020

z dnia 22.09.2020r.

W sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

19

 

19/2020

z dnia 30.09.2020r.

W sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

20

 

 

 

 

20/2020

z dnia 21.10.2020r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

21

21/2020

z dnia 02.11.2020r.

W sprawie wprowadzenia zmian w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

22

22/2020

z dnia 03.11.2020r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

23

23/2020

z dnia 16.11.2020r.

W sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej i obuwia roboczego oraz zasad opłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

24

24/2020

z dnia 17.11. 2020r.

W sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów w ramach rządowego programu „Wspieraj Seniora” w okresie od 20 października do 31 grudnia 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

25

25/2020

z dnia 01.12. 2020r.

W sprawie zasad bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie oraz odwołania pracy zdalnej jednakże z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19, pracownik ma możliwość złożyć wniosek do pracodawcy o umożliwienie pracy zdalnej.

26

 

 

26/2020

z dnia 02.12. 2020r.

W sprawie odstąpienia od wymogu zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach służbowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w których przebywa więcej niż jedna osoba.

27

27/2020

z dnia 14.12. 2020r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

28

28/2020

z dnia 15.12. 2020r.

W sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

29

29/2020

z dnia 29.12.2020r.

W sprawie prowadzenia ,,Klubu Seniora w Jugowie”.

30

30/2020

z dnia 31.12.2020r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mieszkania Chronionego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

31

31/2020

z dnia 31.12.2020r.

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2021-03-05 15:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2021-03-05 15:44:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki