Zakres działalności i kompetencje GOPS

Zakres działania określa ustawa o pomocy społecznej oraz statut ośrodka. Ośrodek realizuje następujące zadania własne i zlecone:

  • w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593z późn. zm.)
  • w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr. 228 poz. 2255 z późn. zm.)
  • w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr. 86 poz. 732 z późn. zm.)
  • w zakresie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr. 71 poz. 734 z późn. zm.)
Wytworzył:
Jacek Remplakowski
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2010-07-23 13:18:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2010-07-23 13:18:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki