Szkolenia informatyczne dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Logo POKL

Partnerzy ICT

Gmina Wałbrzych wraz ze Stowarzyszeniem Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu rozpoczyna cykl szkoleń informatycznych dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców”. Jego całkowita wartość to 1.679.624,00 zł.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział mieszkańcy gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzycha, Boguszowa-Gorc, Szczawna-Zdroju, Jedliny-Zdrój, Głuszycy, Mieroszowa, Czarnego Boru, Starych Bogaczowic, Walimia, Radkowa, Świebodzic, Miasta i Gminy Kamiennej Góry oraz Miasta i Gminy Nowa Ruda - spełniający następujące warunki:

 • wykształcenie co najwyżej średnie;
 • deklaracja udziału w szkoleniach ICT;
 • miejsce zamieszkania na terenie gmin sygnatariuszy deklaracji o Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 • brak posiadania dokumentu potwierdzającego znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Preferowane będą osoby:

 • które ukończyły 50 rok życia (w tym osoby powyżej 64 roku życia pozostające bez zatrudnienia i deklarujące gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie);
 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich;
 • osoby pozostające bez zatrudnienia.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa rodzaje szkoleń komputerowych:

 1. Szkolenia na poziomie podstawowym, w zakresie 4 modułów umożliwiających uzyskanie certyfikatu ECDL Start.
  Szkolenia na poziomie podstawowym będą obejmowały następujące moduły:
  • Moduł 2 - Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  • Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
  • Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne
  • Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych/komunikacja
 2. Szkolenia na poziomie rozszerzonym, w zakresie 7 modułów umożliwiających uzyskanie certyfikatu ECDL-Core.
  Szkolenia na poziomie rozszerzonym będą obejmowały następujące moduły:
  • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  • Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Użytkowanie baz danych
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna
  • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Zajęcia będą prowadzone przez trenerów posiadających certyfikat ECDL-Core lub z uprawnieniami egzaminatora ECDL, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ECDL, w tym min.1 rok z grupą docelową.

Każdy z uczestników projektu otrzyma pomoce dydaktyczne, zawierające komplet materiałów dla poszczególnych modułów. Szkolenia będą prowadzone w kilku gminach Aglomeracji Wałbrzyskich jednocześnie. Uczestnicy będą mogli wybrać miejsce szkolenia najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Po każdym szkoleniu z danego modułu zostanie przeprowadzony egzamin przez egzaminatora ECDL, przy wykorzystaniu mobilnego certyfikowanego laboratorium. Potwierdzeniem nabytych kompetencji przez uczestników projektu będzie wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Certyfikat ECDL.

Koordynatorem tego projektu na terenie Gminy Nowa Ruda jest Renata Wolan–Niemczyk tel. (74)872-45-72
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:
71/723-46-62, 668-065-808, 74/665-53-19
oraz na stronie internetowej:
http://www.komputeroweszkolenia.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Regulamin uczestnictwa w projekcie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 482 KB
Wytworzył:
Łukasz Kowalski
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-19 13:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularz rekrutacyjny
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 202 KB
Wytworzył:
Łukasz Kowalski
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-19 13:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Kalendarz spotkań
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 338 KB
Wytworzył:
Łukasz Kowalski
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-19 13:41:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Plakat
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 601 KB
Wytworzył:
Łukasz Kowalski
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-19 13:38:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ulotka str. 1
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 558 KB
Wytworzył:
Łukasz Kowalski
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-19 13:38:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ulotka str. 2
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 800 KB
Wytworzył:
Łukasz Kowalski
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-19 13:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Renata Wolan-Niemczyk
(2013-02-19)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-19 13:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2013-02-19 15:59:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki